Zabrze przestrzenią rozwoju

Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Zabrzu Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Zabrzu.

18.12.2015 r.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-11-01

Termin zakończenia realizacji projektu: 2015-12-31

Opis projektu:
Celem realizacji projektu jest utworzenie dwóch punktów potwierdzających profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Punkt potwierdzający profile zaufane ePUAP potwierdza, przedłuża ważność oraz unieważnia profil zaufany ePUAP na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778). Podstawowym założeniem utworzenia punktów potwierdzających profil zaufany jest ułatwienie klientom komunikacji elektronicznej z Urzędem Miejskim w Zabrzu.

Działania w ramach projektu:

 1. Utworzenie dwóch punktów potwierdzających profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 2. Przeprowadzenie szkoleń dla osób potwierdzających profile zaufane ePUAP;
 3. Promocja projektu poprzez banery ze znakiem punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP, ulotki, plakaty.

Utworzenie dwóch punktów potwierdzających profile zaufane ePUAP ma za zadanie:

 1. Podniesienie efektywności, dostępności oraz atrakcyjności informacji oraz usług
  dla klientów świadczonych przez Urząd Miejski w Zabrzu oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne;
 2. Wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. Usprawnienie komunikacji pomiędzy klientem a Urzędem Miejskim w Zabrzu;
 4. Uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności
  ich wykonania;
 5. Skrócenie czasu załatwiania spraw w Urzędzie dzięki możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną;
 6. Promocję e-usług;
 7. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Miasto