Zabrze przestrzenią rozwoju

Seclin

www.ville-seclin.fr

Miasto Seclin znajduje się na północy Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais, który poprzez przemysł górniczy jest kulturowo zbliżony do Śląska. To między innymi dzięki tym podobieństwom współpraca z miastem liczącym około 12 tysięcy mieszkańców i zajmującym 1742 hektary jest tak bogata.
Seclin zajmuje uprzywilejowaną pozycję geograficzną, gdyż położone jest w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych takich jak: kolej SNCF, autostrada A1 i lotnisko w Lille – Lesquin. Stąd też miasto nazywane jest często południowymi drzwiami Lille. Zespół miejski Lille liczy 1 143 125 mieszkańców i jest to jedna z największych aglomeracji miejskich we Francji.

Seclin ma swoją specjalną strefę ekonomiczną. Została ona utworzona w 1970 r. i stanowi najważniejsze pole działalności ekonomicznej regionu. Znajduje się tam 170 firm różnej wielkości, które koncentrują się na wielu rodzajach działalności ekonomicznej. Można znaleźć tam firmy specjalizujące się w inżynierii informatycznej, obróbce materiałów, dystrybucji, handlu, transporcie i inne.

2 grudnia 1987 r. władze miasta Zabrze oraz władze miasta Seclin wyraziły wspólną wolę współpracy, wzajemnej przyjaźni i chęć wymiany wiedzy i doświadczeń. Poprzez podpisanie umowy o partnerstwie współpraca rozwijała się głównie w dziedzinach kultury, edukacji i sportu. Z czasem poszerzyła się o tematy związane z turystyką, zarządzaniem zasobami ludzkimi i problemami społecznymi.

Młodzież zabrzańska uczestniczy w turniejach piłkarskich w Seclin, a młodzież francuska bierze udział w halowych turniejach o Puchar Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zabrzu.

Chór „Resonans con tutti” miał okazję występować w Seclin, my natomiast mogliśmy oklaskiwać orkiestrę ze Szkoły Muzycznej w Seclin w Zabrzu.

Delegacje miast składają oficjalne wizyty m.in. z urodzin, które obchodzi i Zabrze, i Seclin. We wrześniu 2012 r., 25 lat po podpisaniu umowy o partnerstwie, oba miasta zadecydowały o nadaniu formalnego charakteru istniejącej już współpracy poprzez podpisanie specjalnego protokołu.

Przedstawiciele miasta Seclin systematycznie biorą udział w organizowanych przez miasto Zabrze konferencjach, m.in. w Międzynarodowej Konferencji pn. „Europejskie Dobre Praktyki na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz Międzynarodowej Konferencji pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W roku 2017 artyści z obu partnerskich miast wzięli udział w projekcie kulturalnym „Seclin widziane oczami artystów z Zabrza – Zabrze widziane oczami artystów z Seclin” którego finał odbył się w roku 2020.

W Zabrzu regularnie odbywają się spotkania podopiecznych francuskiego ośrodka L’Arbre de Guise z podopiecznymi Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Aktualnie współpraca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wymiana kulturalna i sportowa to najmocniejsze punkty tej polsko-francuskiej przyjaźni.

W maju 2022 roku w Zabrzu gościła młodzież i nauczyciele reprezentujący Gimnazjum Jean Demailly, którzy spotkali się z rówieśnikami i gronem pedagogicznym III Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu. Celem wizyty delegacji z Francji było m.in. dotarcie do miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w Europie i na świecie. Wizyta w Polsce miała
na celu ugruntowanie najważniejszych wartości, takich jak tolerancja, szacunek, równość, wolność oraz poszanowanie pokoju wśród młodych Francuzów. Uczniowie odwiedzili m.in. Oświęcim i Kraków. Jednym
z ważniejszych punktów podróży była jednak wizyta w Zabrzu, gdzie oprócz udziału w zajęciach w III LO członkowie delegacji zwiedzali także podziemną trasę w zabytkowej kopalni Guido.

Poniżej link do filmu zrealizowanego przy współpracy z Miastem Zabrze przez TVP Katowice w ramach projektu „Partnerstwo Miast Seclin – Zabrze”:

Miasto