Zabrze przestrzenią rozwoju

Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze

Nazwa Projektu:
„Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
23.05.2019 r.

Całkowita wartość projektu:
4 280 000 zł

W tym wartość dotacji celowej:
3 638 000,00 zł

Okres realizacji projektu:
I kwartał 2019 r. do 31.12.2019 r.

Opis przedsięwzięcia:
Projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze” – dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Celem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji 11 budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w mieszkaniach na proekologiczne. Gmina Zabrze w ramach projektu wykona w zależności od budynków między innymi: ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą wybranej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji lub docieplenie dachu na podstawie wykonanych audytów energetycznych, zmianę systemów ogrzewania na gazowe poprzez kotły gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne lub zastosowanie ogrzewaczy gazowych z wyrzutem spalin przez ścianę zewnętrzną.

Miasto