Zabrze przestrzenią rozwoju

Dofinansowanie dla projektu Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 17 sierpnia 2010 r. przystąpiła do udziału w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „ duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2011 r.W ramach tego konkursu Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 20 lipca 2011 r podpisała umowę o dofinansowanie projektu „ Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Broniewskiego 3,5,7 i 12 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacja”. Realizacja projektu odbędzie się w ciągu 3 kolejnych lat. Spółdzielnia planuje w ramach organizowanych konkursów w kolejnych latach również ubiegać się o fundusze unijne.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto