Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisława Ogórka 5/12 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Stanisława Ogórka 5 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 12) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisława Ogórka 5/12 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 72.986,96 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  58.389,56 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany zostanie remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto