Zabrze przestrzenią rozwoju

Lokalny Plan Działania

W związku z trwającą realizacją projektu URBACT sieć tematyczna CoNet, został przygotowany dokument Lokalny Plan Działania dla dzielnicy Biskupice.

Praca nad dokumentem polegała m.in. na:

  • opracowaniu narzędzia badawczego-ankieta oraz opracowaniu zestawu pytań do badania sondażowego,
  • przeprowadzeniu badań ankietowych na reprezentatywnej próbie 300 osób oraz przeprowadzenie wywiadów sondażowych (100 respondentów),
  • opracowaniu raportu,
  • zorganizowaniu współpracy Lokalnej Grupy Wsparcia,
  • opracowaniu Lokalnego Planu Działania w ujęciu partycypacyjnym, współpraca z interesariuszami, przeprowadzeniu spotkań warsztatowych, wypracowaniu celów oraz kierunków strategicznych dla LPD, opracowaniu katalogu działań zmierzających do zmiany sytuacji społecznej w dzielnicy z uwzględnieniem Badania bazowego „Społeczna jedność w Europie” (Październik 2008) opracowanego na potrzeby projektu,

W prace nad dokumentem zaangażowania byli członkowie zabrzańskiej Lokalnej Grupy Wsparcia oraz przedstawiciele społeczności lokalnej w Biskupicach.
Celem LGW w trakcie realizacji projektu, jest budowanie sieci współpracy poprzez wymianę doświadczeń z zakresu ciekawych i innowacyjnych rozwiązań związanych z rewitalizacją społeczną i zintegrowanym podejściem do zarządzania w mieście i dzielnicy.
Lokalny Plan Działania jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT II.
Lokalny Plan Działania – wersja skrócona (pdf.)

Dokumenty do pobrania

Miasto