Zabrze przestrzenią rozwoju

System Informacji O Mieście Zabrze

PROJEKT MIASTA ZABRZE „SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE ZABRZE”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Przedmiotem projektu jest instalacja PIAP (Public Internet Access Point) – publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Zabrze wraz z wybudowaniem przyłączeń do sieci transmisji danych i sieci energetycznej. Projekt przewiduje włączenie czterech urządzeń PIAP już zainstalowanych oraz montaż i uruchomienie 19-tu nowych urządzeń. Ich lokalizacja planowana jest we wszystkich dzielnicach miasta.

Wartość projektu wynosi: 860 544,78 PLN
Wysokość dofinansowania: 670 728,49 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Miasto