Zabrze przestrzenią rozwoju

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu.

Wartość całkowita 2.335.442,00
Wartość dofinansowania 1.167.721,00zł

Głównym celem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej o wymiarach 121x76m i powierzchni 9196m2.

W ramach inwestycji zaplanowano:

  • usunięcie istniejącej trawy syntetycznej wraz z jej utylizacją
  • miejscową poprawę górnej warstwy podbudowy w celu jej wyrównania
  • ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami do piłki nożnej wraz z wypełnieniem
  • montaż nowych bramek.

Miasto