Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze – etap I

Nazwa projektu

„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap I”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

Całkowita wartość projektu

27 564 874,83 zł

Wysokość dofinansowania

23 420 502.70 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów zlokalizowanych w północnej części Zabrza obejmujące: wykonanie układu drogowego (drogi zbiorczej, lokalnej, dojazdów technicznych oraz tzw. sięgaczy) oraz budowę/przebudowę sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej oraz energetycznej. Zakres prac dotyczy nieruchomości o łącznej pow. 73 ha – kładającej się z 31 działek z których 25 zlokalizowanych jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Okres realizacji

Wrzesień 2013r.- Grudzień 2015r.

Dokumenty do pobrania

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto