Zabrze przestrzenią rozwoju

Obwieszczenia i informacje

Obwieszczenia i informacje

29.02.2024 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Zabrzu

Prezydent Miasta Zabrza w dniu 29 lutego 2024 roku ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Zabrzu (plac Teatralny 1, 41-800 Zabrze). Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 1 marca 2024 roku. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 28 czerwca 2024 roku. Powołanie na stanowisko dyrektora nastąpi na okres od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2027 roku. Treść ogłoszenia, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące postępowania konkursowego, dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce: urząd miejski-praca-nabór na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta-nieoświatowych (link: https://bip.miastozabrze.pl/um/praca/praca_djom/praca_nieoswiatowych) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Miasto