Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydanie publikacji edukacyjnej – „Tak zmienia się Zabrze – dbamy o środowisko”

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Zabrze

Tytuł Przedsięwzięcia:

Wydanie publikacji edukacyjnej – „Tak zmienia się Zabrze – dbamy o środowisko”

Wartość Projektu: 40.000,00 PLN

Środki WFOŚiGW: 20.000,00 PLN

W ramach zadania planuje się wydanie publikacji o charakterze edukacyjnym, która na przykładzie konkretnych inwestycji, pokaże ich pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, jak i jakość życia w mieście.

Miasto