Zabrze przestrzenią rozwoju

Remonty zasobów komunalnych zamieszkałych i przeznaczonych dla społeczności romskiej

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  Miasto Zabrze w ramach realizacji  Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, zrealizowało zadania remontowe pn. „Remonty zasobów komunalnych zamieszkałych i przeznaczonych dla społeczności romskiej”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 300.244,85 zł, natomiast wysokość otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa to 247.999,92 zł.

W ramach przyznanej dotacji wykonano remonty trzech lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza, a także przeprowadzono prace remontowe dwóch klatek schodowych w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu.

Celem zadania była poprawa warunków bytowych rodzin romskich, stanu technicznego infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin romskich (zwłaszcza dzieci), w tym: poprawa warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych najemców lokali, podniesienie standardu zamieszkiwania, wyrównanie warunków bytowych rodzin romskich, podniesienie warunków codziennego życia i warunków nauki dzieci romskich, poprawa samooceny dzieci romskich w kontaktach z rówieśnikami, zniwelowanie różnic dzielących grupę romską od członków społeczności lokalnej, a także przyspieszenie procesu adaptacji rodzin romskich w otoczeniu.

Miasto