Zabrze przestrzenią rozwoju

Wskaźniki per capita w latach 2007-2016 [zł] – zadłużenie oraz majątek Miasta Zabrze

Miasto