Zabrze przestrzenią rozwoju

Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Moduł 3 – ORGANIZACJA STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH Edycja 2021 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA
156 572,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO
195 840,00 zł

Miasto Zabrze otrzymało dotację celową na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki w:

  • Szkole Podstawowej Nr 34 w Zabrzu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Zabrzu w tym wyposażenie kuchni oraz wyposażenie jadalni,
  • Szkoła Podstawowa Nr 43 w Zabrzu w tym wyposażenie kuchni, wyposażenie jadalni oraz usługi remontowe.

Miasto