Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 301-301 of./2 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Wolności 301-301 of. w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 2) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy

W latach 2023-2024 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 301-301 of./2 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 118.054,40 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  94.443,52 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany zostanie remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto