Zabrze przestrzenią rozwoju

Nagrody dla Urzędu Miejskiego

Rok 2023

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Przyjazny Urząd”

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu o Certyfikat i Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, przyznała Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu Certyfikat i tytuł Laureata VIII edycji Konkursu „Przyjazny Urząd 2023″.

Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu przyznano Znak Jakości Przyjazny Urząd 2023 oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd” za wdrożenie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych usprawniających świadczenie usług publicznych. Nagroda wyróżnia i promuje instytucje sektora publicznego, które na pierwszym miejscu stawiają na wysoką jakość obsługi klienta, nowoczesne zarządzanie publiczne, innowacyjne rozwiązania w zakresie kultury pracy, profesjonalizm i rzetelność w podejściu do świadczenia usług dla obywateli.

Prezydent Zabrza oraz Urząd Miejski w Zabrzu laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023

W trakcie uroczystej gali podsumowującej Forum prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik została nagrodzona w kategorii Kobieta Przyszłości Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023. Uhonorowano ją m.in. za aktywne wyznaczanie nowych trendów rozwoju miasta, zarzadzanie projektami i  wizję wpływającą na polepszenie standardu życia mieszkańców.

Z kolei Urząd Miejski w Zabrzu został nagrodzony w kategorii Samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi. To wyróżnienie przyznano za realizację projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju / City as a Space Maker”.

Rok 2021

„Samorządowy Lider Zarządzania 2020 – Samorząd jako pracodawca

Związek Miast Polskich, w ramach projektu „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” finansowanego w ramach Programu Dialog Społeczny, ze środków Norway Grants 2014-2021 zorganizował konferencję online podsumowującą ogólnokrajowy „Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca – Dialog społeczny dla godnej pracy”. Podczas spotkania finaliści (wyłonieni przez komisję konkursową) tegorocznej edycji konkursu zaprezentowali najlepsze zgłoszone praktyki dialogu społecznego, spośród których wyłonili laureatów tegorocznej edycji. Urząd Miejski w Zabrzu, finalista konkursu, otrzymał wyróżnienie za rozwiązanie – „Hierarchiczna kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zabrzu oparta na wspólnocie praw, dynamice i kreatywności, stałości i przewidywalności oraz poczuciu bezpieczeństwa zatrudnienia”.

Rok 2020

„Urząd Miejski w Zabrzu wytypowany przez Ministerstwo Cyfryzacji!”

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace nad rozwojem Architektury Informacyjnej Państwa, w ramach której przygotowywany jest Model Urzędu Cyfrowego. Urząd Miejski w Zabrzu, ze względu na prawidłowo wdrożony i z sukcesem rozwijany system zarządzania jakością ISO, został wytypowany jako jeden z trzynastu urzędów miejskich w Polsce do wsparcia ww. projektu.

Innowacyjny Samorząd 2020

Innowacyjny Samorząd to zorganizowany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej konkurs gdzie Zabrze zostało finalistą w kategorii „Gminy miejskie” za projekt Karta Młodego Przedsiębiorcy oraz aplikację Eco Harmonogram. Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, opartych na nowoczesnych technologiach, i nie tylko. “Zależało nam na pokazaniu różnych obliczy innowacji i spopularyzowaniu najlepszych praktyk”

Samorządowy Lider Zarządzania 2020 – Samorząd jako pracodawca

Związek Miast Polskich, w ramach projektu „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” finansowanego w ramach Programu Dialog Społeczny, ze środków Norway Grants 2014-2021 zorganizował konferencję online podsumowującą ogólnokrajowy „Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca – Dialog społeczny dla godnej pracy”. Podczas spotkania finaliści (wyłonieni przez komisję konkursową) tegorocznej edycji konkursu zaprezentowali najlepsze zgłoszone praktyki dialogu społecznego, spośród których wyłonili laureatów tegorocznej edycji. Urząd Miejski w Zabrzu, finalista konkursu, otrzymał wyróżnienie za rozwiązanie – „Hierarchiczna kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zabrzu oparta na wspólnocie praw, dynamice i kreatywności, stałości i przewidywalności oraz poczuciu bezpieczeństwa zatrudnienia”

Rok 2019

Nagroda Gmina na 5!

W trakcie Forum Gmin na 5!, które odbyło się 23 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przedstawiono wyniki Raportu 2018/2019 pn.„Gmina na piątkę!”. Spośród 670 gmin, które zostały poddane badaniu, tylko 49 zostało wyróżnionych.

To kolejny raport, który podsumował edycję 2018, a jej tematem była analiza działań polskich gmin. Zadania te miały na celu zaprezentować, jak przebiega współpraca gmin z lokalną społecznością oraz pokazać swoje partnerskie nastawienie dla lokalnych przedsiębiorców jak i zewnętrznych inwestorów.

Nagroda Europa Nostra

21 maja Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły zwycięzców Nagrody Dziedzictwa Europejskiego/ Nagrody Europa Nostra – najbardziej prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie. W tym roku nagrodą uhonorowano 25 laureatów z 16 państw.

Wśród zwycięzców, w kategorii konserwacja, znalazł się jeden, wyjątkowy obiekt z Polski – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.

Co więcej Sztolnia jest w tym roku jedynym obiektem z obszaru dziedzictwa przemysłowego w Europie i jednym z trzech w Polsce, które dostąpiły tego zaszczytu w całej historii nagród. Tym samym Sztolnia znalazła się w gronie tak znanych miejsc jak Trafalgar Square, Royal Albert Hall z Londynu czy Narodowe Obserwatorium w Atenach.

Nagroda Lider Edukacji Samorządowej

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie „Lider Edukacji Samorządowej 2017” przyznawane przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach w kategorii miast na prawach powiatu.

Rok 2018

Nagroda Lodołamacze 2018

Kapituła Konkursu „Lodołamacze 2018” Regionu Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego przyznała Miastu Zabrze II miejsce w kategorii „Instytucja”. Wyróżnienie przyznane zostało za szczególna wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zdaniem kapituły działalność Urzędu Miejskiego w Zabrzu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Nagroda Lider, który wspiera MŚP

Kapituła konkursu podjęła decyzję o przyznaniu 5 wyróżnień honorowych dla Województwa Śląskiego, Województwa Małopolskiego, Zabrza, Dąbrowy Górniczej i Piekar Śląskich.

Ogólnopolski plebiscyt odbywa się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Spośród rekordowej liczby nadesłanych zgłoszeń kapituła programu wyłoniła laureatów tegorocznej edycji, którzy stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.

Nagroda Symbol Polskiej Samorządności 2018

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie ” Symbol Polskiej Samorządności 2018″ przyznawane przez redakcję Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej i Monitora Biznesu w Rzeczypospolitej.

Symbol 2018 to już ósma edycja programu, który ma na celu wyłonienie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, samorządów i jednostek naukowych. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciom miast i gmin, których działalność może służyć za dobry przykład dla wszystkich polskich samorządów.

Nagroda Lider Edukacji Samorządowej 2017

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie „Lider Edukacji Samorządowej 2017” przyznawane przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach w kategorii miast na prawach powiatu.

Tytuł przyznany został za udział pracowników UM w szkoleniach w 2017 roku w ramach systemu podnoszenia kompetencji funkcjonującego w Urzędzie, który oparty jest na diagnozie potrzeb oraz doskonaleniu kompetencji pracowników w celu realizacji zadań wynikających m.in. ze Strategii Miasta Zabrze oraz z obowiązujących przepisów prawa.

Rok 2017

Nagroda The Best & More dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał nagrodę The Best & More w kategorii najlepsza instytucja/urząd. Odebrała ją, w trakcie uroczystości, która 22 listopada odbyła się na Politechnice Warszawskiej, sekretarz miasta Ewa Weber.

Podczas panelu „Instytucje i urzędy świadczące usługi o najwyższej jakości oraz efektywności, a działania społeczne” sekretarz miasta Ewa Weber omówiła działania miasta na rzecz rozwoju kompetencji m.in. poprzez podnoszenie świadomości o cyfryzacji oraz e-usługach świadczonych na rzecz biznesu, ngo’s, rad dzielnic, administracji, czyli Urzędu i jednostek podległych. Ukoronowaniem tych działań jest również organizowanie przez Miasto i Politechnikę Śląską cyklicznej Konferencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Tegoroczna, siódma już z kolei edycja, odbyła się w pod hasłem „Kompetencje przyszłości’.

Podczas Gali statuetki wręczone zostały 80 Laureatom Programu.
Celem Programu było wyłonienie najlepszych produktów, firm, usług oraz instytucji na rynku polskim i zagranicznym.

Kategorie The Best:

 • Najlepszy produkt
 • Najlepsza usługa
 • Najlepsza firma (producent, usługodawca, dystrybutor, wydawnictwo, itp.)
 • Najlepsza instytucja/urząd

Kategorie More:
-CSR – Corporate Social Responsibility/Zrównoważona Odpowiedzialność Społeczna
-Innowacje
-Bezpieczeństwo
-Ekologia

Rok 2015

Kryształ Przetargów Publicznych

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie Kryształ Przetargów Publicznych za działania na rzez ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Doceniona została realizacja zadań wchodzących w skład projektu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”. Kryształy Przetargów Publicznych to prestiżowe nagrody, których celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Kryształy otrzymują zamawiający, którzy przeprowadzają postępowania w sposób przejrzysty i nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kryształami nagradzani są również wykonawcy, którzy realizują inwestycje w zgodzie z najwyższymi standardami i poszanowaniem dla publicznych pieniędzy.

Lodołamacze 2015

Kapituła Konkursu „Lodołamacze 2015” Regionu Śląskiego przyznała wyróżnienie w kategorii „Instytucja” Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu. Wyróżnienie przyznane zostało za szczególna wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Zdaniem kapituły działalność Urzędu Miejskiego w Zabrzu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.
Organizatorem konkursu zorganizowanego w ramach projektu „Lodołamacze” była Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Fazon”. Projekt „Lodołamacze” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rok 2014

Samorządowy lider zarządzania 2014

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie w konkursie „Samorządowy lider zarządzania 2014 – samorząd jako pracodawca”. Nagroda została przyznana za projekt „Polityka personalna w Urzędu Miejskiego w Zabrzu oparta na łączeniu potrzeb pracodawcy i oczekiwań pracowników”.

11 kwietnia w budynku Senatu RP odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy lider zarządzania 2014 – samorząd jako pracodawca”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Konkurs jest częścią projektu „Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”, realizowanego przez Związek Miast Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych i finansowanego z funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 16 projektów w 2 kategoriach: „Rozwiązania dotyczące formalnego wymiaru stosunków pracowniczych w instytucjach samorządowych wypracowane między pracodawcami a związkami zawodowymi i radami pracowników – partnerami dialogu społecznego na poziomie lokalnym” (projekt zgłoszony przez Gorzów Wielkopolski, ostatecznie przeniesiony do 2. kategorii) i „Rozwiązania dotyczące kultury organizacyjnej sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach samorządowych”. Do finału zostało zakwalifikowanych 12 projektów, które zaprezentowano w Senacie i oceniono zgodnie z 5 kryteriami.

Zwycięzcą został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu za projekt „Zarządzanie przez dom wartości w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu”. Drugie miejsce zajął Urząd Miasta Dzierżoniowa za projekt „Partycypacja jako dialog – ustalanie zasad wynagradzania i nagradzania pracowników”, trzecie zaś – Urząd Gminy w Popielowie za projekt „Aktywne słuchanie podstawą dialogu”. Wyróżnienia przyznano: Urzędowi Miejskiemu w Gliwicach za projekt „Mechanizm komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jako integralny element doskonalenia systemu zarządzania jakością”; Urzędowi Miasta Poznania za projekt „Od wykluczenia do znaczenia. Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnań* Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Poznania”; Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie za „Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie doskonalenia komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”; Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu za projekt „Polityka personalna w UM w Zabrzu oparta na łączeniu potrzeb pracodawcy i oczekiwań pracowników”; Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczecinku za projekt „Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy i dobre relacje międzyludzkie w MOPS w Szczecinku”; Urzędowi Miasta Łódź za projekt „Kreuje Motywuje – Pozapłacowy system motywacyjny w Urzędzie Miasta”. Finalistami były także: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego („Doradcze zespoły jako narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.”); Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu („Powiat nowosądecki przyjazny pracownikom – utworzenie punktu przedszkolnego „Nasze Dzieci” dla dzieci pracowników Starostwa Nowosądeckiego i jednostek organizacyjnych podległych starostwu”); Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim („Młode mamy w pracy”).

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie za projekt „Polityka personalna w UM w Zabrzu oparta na łączeniu potrzeb pracodawcy i oczekiwań pracowników” w kategorii „Rozwiązania dotyczące kultury organizacyjnej sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach samorządowych”. Wyróżniona została polityka personalna stosowana w Urzędzie, która jest oparta na trzech filarach:

I. SYSTEM PODNOSZENIA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU

Uwzględniający realizację projektu „Kompetentni Urzędnicy” we współpracy z Politechniką Śląską, a także wyodrębnienie grupy trenerów wewnętrznych wśród pracowników, którzy na bieżąco szkolą pracowników z różnych zakresów m.in. z organizacji Urzędu, standardów obsługi klienta, finansów, zamówień publicznych, z posiadanego oprogramowania, co daje korzyści w postaci oszczędności w ramach wydatkowanych środków publicznych na szkolenia (latach 2010 -2013 szacuje się oszczędności na kwotę ponad 900 tys. zł)

II. OCENY PRACOWNICZE Z UWZGLĘDNIENIEM KARTY ROZWOJU PRACOWNIKA

Dzięki którym osiągnięto m.in. następujące rezultaty:
 zmiany wynagrodzeń pracowników, np. wśród grupy pracowników, która zgłosiła chęć zmiany wynagrodzenia w 63,75% oczekiwania pracowników zostały rozpatrzone pozytywnie,
 zmiany stanowisk pracowników,
 określanie planów szkoleniowych w oparciu o oczekiwania pracowników,
 stworzenie potencjalnej kadry kierowniczej,
 przeniesienia służbowe między wydziałami, na podstawie wskazań pracowników w części D – Karty rozwoju pracownika zostały przeprowadzone rozmowy przez pracodawcę w celu zapoznania się z motywacją zmiany wydziału następnie w ramach możliwości, zostały zrealizowane przeniesienia służbowe.

III. ELEKTRONICZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE PROCESY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Uwzględniające nowoczesny system rekrutacji e-rekrutacja, dzięki któremu Urząd Miejski w Zabrzu, jako jeden z pierwszych w Polsce przeprowadza rekrutacje za pomocą elektronicznych formularzy, oraz aplikację ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) dla pracowników UM, mającej na celu usprawnienie procedur z zakresu ZZL, a także bardziej efektywne zarządzanie zespołami przez bezpośrednich przełożonych poprzez:
 Umożliwienie Kadrze Kierowniczej zarządzanie czasem pracy w zakresie:
 konstruowania harmonogramów czasu pracy w ramach równoważnego systemu czasu pracy w 3 m-nym okresie rozliczeniowym z możliwością różnych wariantów przy jednoczesnym zapewnieniu przez aplikację przestrzegania zasad z kodeksu pracy (m.in. doba pracownicza, odpoczynek dobowy, tygodniowy)
 usprawnienia procesu zapoznania się pracowników z harmonogramem,
 automatycznego generowania zestawień niezbędnych do rozliczenia czasu pracy,w tym listy obecności z godzinami pracy wskazanymi w harmonogramie,
 Bezpośredni dostęp każdego pracownika do danych,
 Stworzenie elektronicznego obiegu wniosku o urlop – od wypełnienia przez pracownika, przez zatwierdzenie go przez bezpośredniego przełożonego (w aplikacji KSOD) do elektronicznego „złożenie go” w Referacie Kadr i Szkoleń (do podsystemu KADRY) – proces został uruchomiony w 2013 r.
 Proces tworzenia harmonogramów dla pracowników oraz tworzenia planów urlopów został wdrożony w 2011 r.,

Dodatkowo Urząd Miejski nawiązał współpracę z uczelniami wyższymi w celu zorganizowania cyklicznych spotkań odpowiadając na potrzebę wymiany doświadczeń i pozyskiwania wiedzy w zakresie kierunków rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi.
Od 2011 r. Międzynarodowa konferencja odbywa się cyklicznie. Zdecydowano się również na zapraszanie przedstawicieli miast partnerskich Zabrza tak, aby poznać rozwiązania stosowane w innych krajach. Dzięki organizacji konferencji udaje się stworzyć miejsce do wymiany dobrych praktyk na temat kierowania najcenniejszym kapitałem w każdej organizacji – ludźmi. Należy podkreślić że z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ostatniej konferencji w 2013 r. prezentowali swoje doświadczenia przedstawiciele HR dużych korporacji, a także przedstawiciele Rad Dzielnic i Osiedli.

Rok 2013

Urząd Miejski w Zabrzu został zwycięzcą XVII konkursu Lider Informatyki w kategorii Sektor Publiczny

Celem konkursu było wyłonienie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, które najlepiej potrafią wykorzystać ICT w swojej działalności. Dzięki temu, że mądrze inwestują w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie mogą lepiej realizować swoje cele biznesowe bądź służyć społeczeństwu.

Jury oceniało innowacyjność podmiotów biorących udział w konkursie na kilku poziomach. Jednym z nich była struktura i organizacja firmy, zwłaszcza takie usytuowanie IT, które sprzyja sprawnemu realizowaniu projektów. Ocenie podlegało również to, na ile ICT wspiera wartość i procesy biznesowe. Bardzo ważne były również same projekty, które uczestnicy konkursu zgłaszali.

Urząd Miejski w Zabrzu wdrożył kompleksowy system obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP w Urzędzie Miejskim: KSOD – SEKAP UM. Dzięki temu mieszkańcy mogą więcej spraw załatwić drogą elektroniczną, zyskają też bezpłatny dostęp do podpisu elektronicznego. Urzędnikom z kolei system pozwala na szybszą wymianę informacji między komórkami Urzędu Miejskiego, integrację systemu obiegu dokumentów oraz poprawę efektywności pracy administracji poprzez skrócenie procedur.
Drugi ze zgłoszonych projektów to SIoT – System Informacji o Terenie dla miasta Zabrze. System umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych i opisowych, zarządzanie tymi danymi oraz ich redystrybucję. W postaci zintegrowanej dane mogą trafić, zarówno do użytkowników wewnątrz urzędu – za pomocą sieci lokalnej, jak i do innych użytkowników: jednostek organizacyjnych urzędu, spółek gminy, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych, potencjalnych inwestorów, czy innych instytucji – z wykorzystaniem internetu. Mapa Aktywności Lokalnej to z kolei serwis internetowy służący informowaniu i pobudzaniu różnych działań w dziedzinie kultury, oświaty, czy pomocy społecznej. W ramach MAL utworzona została Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych – internetowy zbiór danych o podmiotach trzeciego sektora, mających siedzibę na terenie Zabrza.

Urząd Miejski w Zabrzu laureatem konkursu „Najwyższa Jakości Quality International 2013”

Urząd Miejski w Zabrzu został Laureatem Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2013 w następujących kategoriach:
„QI ORDER –zarządzanie najwyższej jakości”, „QI SERVICES – usługi najwyższej jakości”.
Tytuł został przyznany za wysoki poziom jakości usług świadczonych dla ludności oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej, a także rozwój Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Kapitułę Programu stanowili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Wyróżnienia dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu – „Lider Edukacji Samorządowej 2012”

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie „Lider Edukacji Samorządowej 2012” w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

Tytuł przyznany został za udział pracowników UM w szkoleniach w 2012 roku.

Pierwszy audit nadzoru ISO 9001:2008 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Z przyjemnością informujemy, że pierwszy audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, przeprowadzony w dniach 5-6 grudnia 2012 roku przez auditorów jednostki certyfikującej DEKRA Certification, zakończył się wynikiem pozytywnym.

W związku z tym, klienci oraz przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że świadczone przez Urząd usługi mają odpowiednio wysoką jakość, wydajność oraz są objęte stałym nadzorem. Audit potwierdził ciągły rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Rok 2012

Zabrze Liderem Informatyki

Zabrze laureatem konkursu „Lider Informatyki” w kategorii „Sektor Publiczny”.
Urząd Miejski w Zabrzu po raz kolejny został doceniony za prowadzone działania na rzecz informatyzacji oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w skali całego kraju. Tym razem otrzymał nominację w kategorii „Sektor Publiczny” w prestiżowym konkursie „Lider Informatyki” organizowanym przez wydawcę miesięcznika Computerworld.
Gala wręczenia nagród odbyła się w 27 września w Warszawie, a laureatami konkursu zostali przedstawiciele następujących sektorów:
• instytucje finansowe,
• przemysł,
• handel i usługi,
• sektor publiczny,
• małe i średnie przedsiębiorstwa,
• sektor użyteczności publicznej (utilities),
• sektor opieki zdrowotnej.
Urząd nagrodzono w dziedzinie organizacji, innowacji i wykorzystania informatyki w codziennej działalności, przy spełnieniu najwyższych światowych standardów.
Doceniono przede wszystkim sposób wdrażania nowych projektów informatycznych uwzględniający powiązania z innymi systemami, wykorzystywanymi zarówno w urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych miasta. Dążenie do integracji wszystkich miejskich systemów informatycznych jest podstawowym wyznacznikiem działań koordynowanych przez zabrzański urząd. Dzięki temu wdrażany w Urzędzie system obiegu dokumentów został też od razu połączony z systemami dziedzinowymi, m.in. z zakresu podatków, nieruchomości, finansów, zarządzana zasobami ludzkimi i kadr. To umożliwia, na przykład, wspólne budżetowanie, sprawozdawczość czy sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi.
W ten sposób wdrażanie nowych projektów służy zarówno usprawnieniu pracy urzędników, jak również ułatwia korzystanie z informacji potrzebnych do zarządzania miastem i obsługi mieszkańców. Pozwala też automatyzować i optymalizować realizację wielu procesów zachodzących w urzędzie, ale przede wszystkim służy lepszej obsłudze klienta, w tym mieszkańców i przedsiębiorców.
Dzięki takiemu podejściu do informatyzacji urzędu oraz instytucji miejskich Miasto Zabrze znalazło się w prestiżowym gronie laureatów konkursu, których przedsięwzięcia informatyczne wpisują się w ideę „informatyki innowacyjnej, rozwijanej z wizją”. Po raz kolejny doceniono pracę zabrzańskich urzędników na rzecz integracji systemów informatycznych i tworzenia przestrzeni dla nowych usług przyjaznych klientom Urzędu.
Poniżej link do artykułu „Miasto integruje systemy” znajdującego się na stronie internetowej Computerworld, który opisuje wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu:
http://www.computerworld.pl/artykuly/385731/Miasto.integruje.systemy.html

Certyfikat za jakość

Urząd Miejski w Zabrzu, dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, w szczególności mieszkańców Zabrza i zabrzańskich przedsiębiorców, podjął starania mające na celu utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejne trzy lata.
W związku z czym w grudniu ubiegłego roku poddał się procesowi certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w zakresie „świadczenia usług dla ludności
oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej”, polegającemu na ocenie pracy 21 komórek organizacyjnych przez zespół dwóch audytorów DEKRA CERTIFICATION.
W ramach przygotowania Urzędu do audytu zewnętrznego , przeprowadzono w ciągu ubiegłego roku 38 audytów wewnętrznych, zweryfikowano i zaktualizowano instrukcje i procedury, które pomagają świadczyć usługi na wysokim poziomie. Podczas audytów wewnętrznych zdiagnozowano 337 pozytywne aspekty pracy w 35 komórkach, a podczas audytu zewnętrznego stwierdzono 53 aspekty pozytywne i ani jednego negatywnego.
Badanie Urzędu zakończyło się wynikiem pozytywnym i zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 Urząd Miejski w Zabrzu uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami normy ważny
do roku 2015.
Zakończona sukcesem kolejna certyfikacja jest potwierdzeniem, że klienci Zabrzańskiego Urzędu są obsługiwani z najwyższą starannością. Ewentualne niedoskonałości są natychmiast eliminowane,
co stanowi gwarancję stałego dążenia do podnoszenia standardu obsługi wraz z zapewnieniem,
że w ramach świadczonych usług oczekiwania klienta są priorytetem dla Urzędu.
Konsekwentne stosowanie opracowanych procedur przez wszystkich pracowników objętych Systemem Zarządzania Jakością potwierdziło, że działania są planowane, nadzorowane
oraz ustawicznie doskonalone, co pozwala spełnić w coraz doskonalszy sposób wymagania klientów.
Kolejny otrzymany certyfikat dał świadectwo, że System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
po wdrożeniu został w pełni utrzymany w Urzędzie i podlega nieustannemu rozwojowi. Ponadto spełnia wszystkie wymagania stawiane przez normy europejskie, a także gwarantuje stały proces doskonalenia jakości usług świadczonych przez Urząd.
Posiadanie certyfikatu ISO 9001 ma także walor promocyjny, jako pozytywny sygnał dla inwestorów, że w tej instytucji należy spodziewać się rzetelnej obsługi.

Rok 2011

Samorząd Równych Szans

Zabrze po raz drugi otrzymało tytuł „Samorządu Równych Szans”, nadawany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Nagroda została przyznana przez Kapitułę w kategorii „Samorząd Równych Szans” za projekt „Innowacyjne rozwiązania wspomagające mobilność i dostęp do informacji niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Zabrze – etap I „ Audyt dostępności”. Projekt, który realizowany jest w partnerstwie z zabrzańskim Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechnik Śląskiej w Gliwicach,
ma na celu przystosowanie przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych, z zastosowaniem innowacyjnych, niedyskryminujących metod i rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie aktywności i dostępu do pełnego niezależnego funkcjonowania w środowisku.
W kategorii i „Lider Równych Szans” tytuł Lidera otrzymała Helena Breczko, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wręczenie wyróżnienia i tytułów odbyło się 24 września w Zakopanem podczas Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej.

Zabrze w czołówce Rankingu Samorządów 2011

Dziennik Rzeczpospolita ogłosił wyniki Rankingu Samorządów 2011. Zabrze znalazło się na 9 miejscu. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik odebrała w Warszawie dyplom z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej i Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej Pawła Lisickiego.
Oceniając samorządy organizatorzy plebiscytu brali pod uwagę takie wskaźniki jak: dynamika wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia oraz dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca.

 • Staramy się, aby wizerunek miasta był jak najlepszy. Sukcesywnie podejmujemy i przeprowadzamy inwestycje mające na celu rozwój Zabrza. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych. To wyróżnienie jest potwierdzeniem tego, że podążamy w dobrym kierunku. To nasz wspólny sukces – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Nagroda dla Urzędu Miejskiego – „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji”

Urząd Miejski w Zabrzu został laureatem konkursu ZŁOTA@2011 w kategorii dużych miast. Nagrody wręczono podczas pierwszego dnia 15 Konferencji „Miasta w Internecie”, odbywającej się w dniach 15-17 czerwca w Zakopanem.

Tegoroczni nagrodzeni otrzymali wyróżnienie w kategorii „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji”. Udział w konkursie zgłosiło 26 urzędów gminnych, miejskich oraz starostw powiatowych.
Przedmiotem oceny jury był stopień rozwoju elektronicznej administracji w urzędach. Podstawę oceny stanowiły dane mówiące o stopniu zaawansowania prac organizacyjnych i inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy w oparciu o plany i programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ocenie podlegała także jakość i użyteczność serwisów internetowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.
Miasto Zabrze kilka lat temu podjęło decyzję o podjęciu prac na rzecz rozwoju i krzewienia społeczeństwa informacyjnego. Efektem tych działań było stworzenie przed trzema laty, programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze. W dokumencie „e – Zabrze strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze” zostały wytyczone kierunki rozwoju na lata 2009-2016. Zakres działań obejmuje wszelkie dziedziny naszego życia zarówno od nowoczesnej administracji, jak i edukacji, kultury czy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.

UM Zabrze Mistrzem Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej

Drużyna Urzędu Miejskiego w Zabrzu po raz drugi z rzędu wygrała XV Mistrzostwa Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej.
Turniej finałowy, w którym udział wzięło 25 drużyn, odbył się w dniach 12-15 maja w Brennej. Reprezentacja Urzędu Miejskiego w Zabrzu w finale pokonała zawodników z Nowego Sącza 2:0. Dodatkowo bramkarz Krzysztof Madoń otrzymał wyróżnienie indywidualne dla „Najlepszego Bramkarza Turnieju”.
Skład drużyny: (stoją od lewej) Romuald Rymaszewski-kierownik drużyny, Sławomir Gruszka, Krzysztof Madoń, Przemysław Perek, Mateusz Cieślik, Waldemar Kupidło-trener, Błażej Bieniaszewski, Grzegorz Dziuk, Dariusz Rymaszewski-kapitan, Marcin Mateja.

Rok 2010

Sukces zabrzańskich samorządowców

W dniach 30 września – 3 października w Redzie odbyły się XIV Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej pracowników samorządowych. Drużyna z Zabrza zdobyła tytuł wicemistrza Polski w kategorii 45 +.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy sukces „naszych”. W 2006 roku reprezentacja Zabrza zajęła 2. miejsce w kategorii „Open”, dwa lata później zdobyła tytuł mistrza Polski w kategorii 45 +, a rok temu uplasowała się na trzecim miejscu w kategorii „Open”. Warto dodać, że obecnie możemy się poszczycić dobrą passą zabrzańskiego sportu samorządowego. W maju drużyna naszego miasta zdobyła tytuł mistrza Polski w halowej piłce nożnej w Brennej.
SKŁAD DRUŻYNY OD LEWEJ W PIERWSZYM RZĘDZIE: WOJCIECH KMIEĆ, JOANNA JANICKA, JUSTYNA KOŚCIAŃSKA, ROMUALD RYMASZEWSKI, ZDZISŁAW TOCZKOWSKI, JUSTYNA MAGDZIARZ. OD LEWEJ DRUGI RZĄD: ZBIGNIEW SZEWCZYK, ANNA KUBICZ, ANDRZEJ TWARDECKI, MAREK GREGORCZYK (kapitan drużyny), ZBIGNIEW RÓŻAŃSKI, JOANNA KOWALCZUK.

Jesteśmy w gronie najlepszych samorządów

Zabrze znalazło się w czołówce miast w rankingu najlepszych polskich samorządów. Ranking – już po raz dwunasty – przeprowadził dziennik „Rzeczpospolita”.

 • Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2006 – 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Na tej podstawie wytypowaliśmy 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji. Ostatecznie w każdej z trzech kategorii: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast na prawach powiatu wybraliśmy po sto najlepszych samorządów. Osobną część rankingu poświęciliśmy wykorzystaniu unijnych funduszy oraz innowacyjności – mówią organizatorzy rankingu.
  To właśnie w części dotyczącej pozyskiwania środków europejskich Zabrze uzyskało szósty wynik w kraju, wyprzedzając m.in. Kraków, Szczecin czy Poznań.
  Doceniona została także innowacyjność naszego samorządu. W części poświęconej temu zagadnieniu Zabrze znalazło się na 16 miejscu w Polsce.
  W rankingu ogólnym nasze miasto uplasowało się na 36 pozycji, uzyskując lepszy wynik niż w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę na dobry poziom dochodów na osobę (4356 zł) oraz wysokość pozyskanych środków unijnych również w przeliczeniu na osobę (647 zł). Zdaniem ekspertów Rzeczpospolitej sytuacja finansowa Zabrza jest podobna do sytuacji Poznania i Łodzi. Zaś nakłady na gospodarkę mieszkaniową plasują się na poziomie Gliwic i są jednymi z największych w kraju.
 • To wyróżnienie potwierdza, że potrafimy wykorzystywać szansę, jaką daje nam Unia Europejska. W Zabrzu wiele inwestycji realizujemy właśnie przy pomocy finansowania zewnętrznego – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Zabrze mistrzem Polski pracowników samorządowych w halowej piłce nożnej

W dniach od 14 do 16 maja w Brennej odbyły się Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej – „ 5 ” BRENNA 2010. Mistrzostwo Polski wywalczyła drużyna z Zabrza.
Skład drużyny Miasta Zabrze.
KRZYSZTOF MADOŃ, ROMUALD RYMASZEWSKI, WALDEMAR KUPIDŁO, DARIUSZ RYMASZEWSKI, MATEUSZ CIEŚLIK, MARCIN MATEJA, GRZEGORZ DZIUK, RADOSŁAW JĘDRUSZCZAK, BŁAŻEJ BIENIASZEWSKI.
Rozgrywki grupowe
ZABRZE – BIELSK PODLASKI 2 – 0
ZABRZE – BARTOSZYCE 2 – 1
w grupie 6 ZABRZE zajęło I miejsce.
Następny etap rozgrywek to system pucharowy (drużyna przegrywająca odpada z dalszych rozgrywek)
1/8 finału
ZABRZE – ŚWIĘTOCHŁOWICE 1 – 0
1/4 finału
ZABRZE – BIELSK PODLASKI 7 – 0
1/2 finału
ZABRZE – BRENNA 2 – 0
finał
ZABRZE – NOWY SĄCZ 2 – 2
rzuty karne 3 – 2
Za najlepszego zawodnika turnieju został uznany DARIUSZ RYMASZEWSKI.
Drużyna Miasta Zabrze zdobyła w 2007 roku Mistrzostwo Polski ,
w roku 1997, 2002, 2006, 2008 Wicemistrzostwo Polski.

Certyfikat ISO dla Urzędu Miejskiego

15 lutego podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej przedstawiciel firmy certyfikującej przekazał Certyfikat ISO dla Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski w Zabrzu jako pierwsza w Polsce instytucja administracji samorządowej poddał się w tak krótkim czasie adaptacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 do nowej normy ISO 9001:2008, otrzymując pozytywną weryfikację już w ramach pierwszego audytu nadzoru przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Wnikliwy audyt nadzoru, który odbył się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu potwierdził zgodność z normą w zakresie świadczenia usług dla ludności oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej.

Miasto