Zabrze przestrzenią rozwoju

Rotherham

www.rotherham.gov.uk

Rotherham to miasto powiatowe położone w hrabstwie metropolitalnym South Yorkshire, w północno-wschodniej Anglii, o powierzchni 286,54 km2. Liczy 109 tys. mieszkańców.

Jest dynamicznie rozwijającym się miastem, które w końcu XX wieku przebyło ogromną transformację, by odgrywać ważną rolę w ożywieniu tegoż hrabstwa. Posiada bogate dziedzictwo przemysłowe, ale rozwija również nowoczesną gospodarkę. Ponad połowę terenu powiatu Rotherham stanowią tereny wiejskie. Większość mieszkańców mieszka jednak w obszarach silnie zurbanizowanych, takich jak małe Wath, Dinnington czy duże centrum Rotherham i stanowi żywą mieszaninę kulturową. Mniejszości etniczne stanowią około 5,2% ludności. Rotherham ma dobrze rozwinięte połączenia transportowe z resztą kraju, takie jak autostrady M1 i M18 oraz rozległa sieć połączeń kolejowych i autobusowych.

W promieniu 50 mil od Rotherham znajduje się sześć lotnisk. Rotherham rozwinęło się z małego miasteczka do dużego centrum przemysłowego opartego na węglu i stali. Obecnie większość przemysłu z XIX i XX wieku zniknęła, aczkolwiek jest jeszcze huta w Aldwarke i kopalnia w Maltby. Po okresie recesji lokalna gospodarka w ostatnich latach dynamicznie wzrastała, zwiększając stopę zatrudnienia z 67%
w 1998 roku do 75% w 2004 roku, a stopa bezrobocia spadła poniżej średniej krajowej. Rozwój Rotherham zapewniają kolejne inwestycje.

W latach 1995 – 2000 zainwestowano tu ok. 200 mln funtów i powstało ponad 10 tys. nowych miejsc pracy, wiele z nich w branży informatycznej, finansach oraz w sektorach technicznych. Rotherham stało się główną siedzibą licznych międzynarodowych firm. Centrum miasta oraz Retail World to główne centra sklepowe. Poprzez inicjatywy na rzecz renowacji Rotherham wykonano dużą pracę w centrum miasta w celu zmiany jego wizerunku. Obecnie znajdują się tu atrakcyjne obszary ruchu pieszego i tętniący życiem rynek. Rotherham posiada szeroką ofertę kulturalną i sportową. Mieszczą się tu teatry, baseny i centra rozrywkowe. Każdego roku odbywa się tu jeden
z największych w kraju festiwali spacerowania. Park Nauki i Przygód Magna, stworzony w dawnej hucie, przyciąga tysiące odwiedzających. W Rotherham znajdują się także atrakcje historyczne: ruiny klasztoru cystersów oraz odnowione muzeum miejskie.

Do pierwszej wizyty przedstawicieli Rotherham w Zabrzu doszło w lipcu 2007 roku. Została ona zorganizowana przez Andrew Hallama – dyrektora regionalnego Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Krakowie. Na prośbę prezydent Zabrza zaprosił on do nas reprezentantów tego angielskiego miasta, z którym Zabrze ma wiele wspólnego. Rotherham, podobnie jak Zabrze, ma przemysłowy rodowód ze znajdującymi się na jego terenie hutami i kopalniami. Celem pierwszej wizyty było podpisanie listu intencyjnego o współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy obydwoma miastami w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, kultury, sportu oraz nawiązanie współpracy młodzieżowej. Nasi angielscy goście zwiedzili m.in. Kopalnię Guido. Niedługo potem, bo już we wrześniu 2007 roku doszło do rewizyty. Rotherham zaprezentowało zabrzańskiej delegacji swój program rewitalizacji oraz tereny po byłych kopalniach i hutach. Przedstawiono również model funkcjonującego tam partnerstwa publiczno-prywatnego. Już wówczas właśnie podjęto rozmowy o wspólnym działaniu, także z miejscowymi przedsiębiorcami. Współpraca Brytyjskiej Izby Handlowej z zabrzańskim biznesem powinna z czasem doprowadzić do nowych inwestycji w Zabrzu.

Co warte podkreślenia, oprócz poruszania spraw biznesowych zarysowała się możliwość podjęcia współpracy pomiędzy obydwiema gminami także w dziedzinie społecznej (program „Pozyskiwanie dla Zatrudnienia”), na niwie sportowej (zaproszenie młodych zawodników na rozgrywki oraz wykorzystanie autorytetów sportowych do aktywizacji młodzieży) oraz wspólne działania kulturalne i promocyjne. Podczas wizyty w Rotherham zaproponowano także staże urzędników obydwu miast, by wypracować właściwe zasady realizowania programu rewitalizacji w Zabrzu. Również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu nawiązali współpracę ze swoim odpowiednikiem z angielskiego miasta. Przedstawiciele władz Rotherham jesienią 2007 roku gościli na gali 85. rocznicy nadania praw miejskich Zabrzu. Z kolei kilka miesięcy później zabrzańscy urzędnicy odbyli tygodniową wizytę, której przewodnim motywem było zapoznanie się z procesem rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Rotherham. Ze względu na swój przemysłowy charakter nie obfituje w zabytki, niemniej w jego centrum można znaleźć architektoniczne perełki. W listopadzie 2008 roku Teatr Tańca „Atrum” działający przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Zabrzu wziął udział w festiwalu pn. „Muzyka dla mieszkańców” w Rotherham. Prezentowany spektakl „TRZY”, przygotowany muzycznie przez Pana Mirosława Muzykanta, a choreograficznie przez Panią Wiolettę Muzykant spotkał się z ogromnym entuzjazmem gospodarzy oraz pozostałych uczestników festiwalu. Teatr Tańca „Atrum” otrzymał także kolejne propozycje międzynarodowej współpracy.

We wrześniu 2012 roku delegacja Miasta Zabrze na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik gościła w Rotherham. Celem wizyty było wówczas spotkanie miast partnerskich Rotherham.

W listopadzie 2012 roku przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Rotherham wzięli udział w konferencji pn. „Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi”, podczas której zastępca kierownika Wydziału Kadr Urzędu Miejskiego w Rotherham Pan Simon Cooper wygłosił referat dotyczący dostosowania zasobów ludzkich
i technologii do zmiany organizacyjnej. Podczas wizyty w Zabrzu nawiązano również kontakt z Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wspólnego przygotowania projektu dotyczącego systemów staży oraz praktyk szkolnych
w Polsce i Wielkiej Brytanii.

W kwietniu 2013 roku przedstawiciele Miasta Rotherham ponownie odwiedzili Zabrze. W programie wizyty znalazły się Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Firma Edukacyjna ANGMEN oraz przebudowywany Stadion Górnika Zabrze. Mieli oni również okazję zwiedzić Kopalnię Guido. Delegacja spotkała się także z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik w zabrzańskim Ratuszu.

Miasto