Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału – Anna Wojnowska-Fuks

ul. Powstańców Śląskich 5-7,
41-800 Zabrze
tel.: (32) 37-33-516
fax. (32) 37-33-516
e-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30.

Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1) prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych dotycząca działalności Urzędu,
2) prowadzenie przetargów dotyczących działalności Urzędu,
3) wykonywanie obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań – stosownie do obowiązujących przepisów.

Miasto