Zabrze przestrzenią rozwoju

Sangerhausen

www.sangerhausen.de

Sangerhausen położone jest w południowej części kraju związkowego Saksonia-Anhalt w środkowych Niemczech, około 50 km na zachód od Halle, u stóp gór Harz.
Miasto to liczy obecnie 150 km2 powierzchni i 31 tys. mieszkańców.
Chlubą Sangerhausen jest największe na świecie Rosarium Europejskie, które na powierzchni 15 ha gromadzi ponad 8500 gatunków róż. Jest ono także, obok zabytkowej Kopalni Łupków Miedzi, największą atrakcją turystyczną miasta.

Oprócz tego warte zwiedzenia jest całe centrum miasta. Znajdują się tu aż trzy średniowieczne kościoły. Mieści się tu także kamienny budynek ratusza, wybudowany w latach 1431-1437 na miejscu drewnianego, wybudowanego w 1268 r., który spłonął w 1358 r. W Starym Zamku, wybudowanym w 1260 r., mieści się obecnie Powiatowa Szkoła Muzyczna. Nowy Zamek, wybudowany w latach 1616-1622, jest obecnie siedzibą sądu. Interesujący jest także budynek Starostwa Powiatowego, wybudowany w latach 1892-1898.

Umowa o współpracy i partnerstwie Zabrza i Sangerhausen została podpisana w 1983 roku.
W roku 1998 została ona przeredagowana i powtórnie podpisana.

Od wielu lat młodzież z Sangerhausen odwiedza nasze miasto, a młodzież zabrzańska (z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i III LO) odwiedza rówieśników z Niemiec. W 1998 r Zabrze było organizatorem Dni Kultury Niemieckiej, podczas których mogliśmy oglądać wystawy plastyczne, występy chórów i zespołów tanecznych z Sangerhausen. Orkiestra Dęta KWK Makoszowy występowała na obchodach 800-lecia Mansfeldzkiej Kopalni Łupków Miedzi. Młodzież niemiecka uczestniczyła w turniejach halowych piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Władze Zabrza odwiedzają Sangerhausen, szczególnie w czasie trwania „Święta Róż” oraz innych ważnych wydarzeń, podobnie goście z Sangerhausen na zaproszenie władz miasta odwiedzają Zabrze. Z Sangerhausen otrzymaliśmy w darze samochód sanitarny, który jest wykorzystywany w MPGK do oczyszczania miasta.

W 2004 r. zainicjowana została współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi Zabrza i Sangerhausen. W roku 2005 miały miejsce koncerty uczniów szkół muzycznych Zabrza w Sangerhausen i Sangerhausen w Zabrzu, połączone z obchodami świąt miast.
Przedstawicielka spółki Miasto Górnictwa i Róż Sangerhausen wzięła udział w IV i V edycji zabrzańskiej międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce wykorzystania dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju turystyki. Sangerhausen i Zabrze planują wspólnie działać na rzecz promocji zabytkowych kopalń i innych interesujących obiektów turystycznych znajdujących się na ich terenie.

W 2008 r. Miasto Sangerhausen przekazało 200 róż z Rosarium Europejskiego, które uroczyście zasadzono przed Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrzu.

Od kilku lat młodzież z Sangerhausen uczestniczy w odbywającym się w Zabrzu Międzynarodowym Festiwalu Rysowania.

Organizacje charytatywne z Sangerhausen wspólnie z władzami miasta zorganizowały kilkanaście transportów z pomocą humanitarną dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

Poniżej link do filmu zrealizowanego przy współpracy z Miastem Zabrze przez TVP Katowice w ramach projektu „Partnerstwo Miast Sangerhausen – Zabrze”:

Miasto