Zabrze przestrzenią rozwoju

Temida i Psyche trafiają w dychę!

Pierwsze miejsce dla Zabrza
Zarząd województwa śląskiego zatwierdził listę rankingową w konkursie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego konkursu projekt z Zabrza pt. „Temida i Psyche trafiają w dychę!” zajął 1 miejsce i zdobył 94 punkty.
W ramach przedmiotowego projektu w IV kwartale 2009 w Zabrzu zostaną uruchomione 3 punkty bezpłatnych porad prawnych psychologicznych z których będą mogli korzystać mieszkańcy Zabrza w tym w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone społecznie, uzależnione, bezdomne.

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa śląskiego wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu będą publikowane na bieżąco na stronie Urzędu. Projekt został przygotowany przez pracowników Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM.

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie„Temida i Psyche trafiają w dychę!”w ramach którego będą realizowane bezpłatne porady prawne i bezpłatne porady psychologiczne świadczone w Punktach Pomocy Koleżeńskiej w Zabrzu.
Projekt jest skierowany do mieszkańców Zabrza:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi,
  • korzystających z pomocy społecznej,
  • niepełnosprawnych,
  • uzależnionych,
  • bezdomnych.

Termin realizacji projektu od stycznia 2010 do grudnia 2011 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz uzyskaniem szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 109,
tel. (32) 37 33 525, (32) 37 33 495.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Miasto