Biuro Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji

ul. prof. Zbigniewa Religi 1,
41-800 Zabrze
pok. 52 i 62 (sekretariat)
tel.(32) 27-39-761,
fax: (32) 27-39-744
e-mail: sekretariat_pbi@um.zabrze.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Do zakresu działania Biura Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru prawa miejscowego,
2) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przedstawicielom Kancelarii Prawnej realizującej obsługę prawną Urzędu Miejskiego,
3) koordynacja obsługi prawnej Wydziałów (komórek równorzędnych) przez zewnętrzną Kancelarię Prawną realizującą obsługę prawną Urzędu Miejskiego,
4) realizowanie czynności określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.

Miasto