Zabrze przestrzenią rozwoju

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – I nabór

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach I naboru: 22.798.135,00 zł

Całkowita wartość szacunkowa inwestycji w ramach I naboru: 51.526.059,00 zł

Dofinansowanie w ramach I naboru według poszczególnych inwestycji:

  1. „Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze – etap II”,
  2. „Modernizacja budynków komunalnych”,
  3. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2”,
  4. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

Cel:

Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 polegającym na występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów oraz dodatkowych wydatków w budżetach gmin i powiatów.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie całości lub części wydatków inwestycyjnych w ramach zadań majątkowych/inwestycyjnych realizowanych w latach 2020 – 2022.

Miasto