Finansowanie działalności gospodarczej

Urząd Miejski w Zabrzu – konkurs „Zabrzański Biznesplan”. Informacji udzielają pracownicy wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śl. 3, tel. nr 32 273 97 75,
www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zabrze.praca.gov.pl/-/12576285-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznawania-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Plac Krakowski 9 , 41-800 Zabrze
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 8.00 – 15.00
tel. (32) 277 90 00

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Instytucja Pośrednicząca RPO WSL 2014-2020)
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dotacje_na_zalozenie_wlasnej_firmyhttps://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dotacje_na_zalozenie_wlasnej_firmy

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101, 41-500 Chorzów
pn-pt 7:30-15:30
tel. (32)743-91-71, (32)743-91-77
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 – https://rpo.slaskie.pl/
Na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości śląskie przedsiębiorstwa mogą znaleźć ciekawe konkursy, w ramach których mogą pozyskać dotacje na rozwój swojej firmy:

  • Działanie RPO 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
  • Działanie RPO 3.2 – Innowacje w MŚP
  • Działanie RPO 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25,
Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – www.poir.gov.pl

  • Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
  • Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

  • Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

3.2.1 Badania na rynek
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bezpłatna informacja o funduszach:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23 , 40-037 Katowice
tel. (32) 77 40 172/193/194

Główna strona funduszy europejskich na, której znajdują się kompleksowe informacje nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach wszystkich Programów Operacyjnych. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Dla Biznesu