Zabrze przestrzenią rozwoju

Kapituła Konkursu

Zgodnie z § 4 pkt 23 Zarządzenia nr ZCRP/913/2022 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia  konkursu pod nazwą „Zabrzański Biznesplan” Prezydent Miasta Zabrze pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły oraz powołuje Członków Kapituły. Powołani Członkowie Kapituły uczestniczą w obradach osobiście.

Skład Kapituły:

 1. Katarzyna Dzióba – II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze;
 2. Zbigniew Barecki – Prezes – Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z.o.o.;
 3. Janusz Dramski – Start Up Oficer – Start Up City Zabrze;
 4. Mariusz Drogokupiec – Dyrektor – Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu;
 5. Krzysztof Dudek – Ośrodek Szkoleniowy Eskadra;
 6. Elżbieta Korecka – Dyrektor – Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu;
 7. Paulina Łępska – Dyrektor handlowy – Prohaus Sp. z o.o.;
 8. Mariola Majchrzyk – Prezes – Zabrzańska Agencje Realizacji Inwestycji;
 9. Józef Piętoń – Dyrektor – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.;
 10. Gabriela Pudlo – Chojnacka – Rada Nadzorcza – Siltech Sp.z.o.o.;
 11. Małgorzata Sołtyńska – Rąb – Kierownik – Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej;
 12. Michał Wilczyński – Dyrektor – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski;
 13. Mariola Wnętrzak – Sadłocha – Naczelnik – Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla Biznesu