2018

LAUREACI ZABRZAŃSKIEJ ATENY

Medycyna i Nauka

prof. dr hab. n. med.  Przemysław Jałowiecki 

Gospodarka i Przedsiębiorczość

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Wojciech Dzwonkowski

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

Dla Biznesu