Zabrze przestrzenią rozwoju

„E-AKTA – prościej, taniej… skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz zasady wypełniania formularzy”

Data: 18.04.2024 r.
Godz. 10:00
Czas trwania: około 1,5 h
Platforma: Microsoft Teams

Krótki opis szkolenia:

  • Podstawy prawne,
  • Zakres wprowadzonych zmian,
  • Obowiązujące okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • Zasady skorzystania z możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • Obowiązki płatnika, ubezpieczonego/świadczeniobiorcy i ZUS w omawianym zakresie,
  • Formularze ubezpieczeniowe dotyczące e-akt i zasady ich wypełniania.

Prowadzący:

Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zapisy:
Zapisy na szkolenie następują w momencie wypełnienia formularza zapisów pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8g33KmrOkkIeBeJPrqH3zIWvqrlF8qZdZ8iuCxfk5nxJOvA/viewform

Dla Biznesu