Zabrze przestrzenią rozwoju

Kapituła konkursu

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik Zarządzeniem nr 39/ZCRP/2021 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Kapituły konkursu “Zabrzański Biznesplan” ogłosiła skład Kapituły.

Członkami Kapituły konkursu są:

1) Zbigniew Barecki,
2) Janusz Dramski,
3) Mariusz Drogokupiec,
4) Katarzyna Dzióba,
5) Elżbieta Korecka,
6) Mariola Kosiorek,
7) Mariola Majchrzyk,
8) Józef Piętoń,
9) Gabriela Pudlo-Chojnacka,
10) Mariola Wnętrzak-Sadłocha

Dla Biznesu