Zabrze przestrzenią rozwoju

Etap VI

Zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Potrzebne formularze:
karta zgłoszenia pracodawcy
(https://pssegliwice.pis.gov.pl/plikijednostki/wssekatowice/pssegliwice/userfiles/kzdg.pdf)

Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Oddz. Gliwice
Oddział Nadzoru Sanitarnego
ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice
poniedziałek-piątek: 8.00-15.30
tel. 32 338 05 00

Czas na załatwienie sprawy:
Zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinni dokonać przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gastronomiczną lub sprzedaż artykułów spożywczych (niezależnie od tego, czy zatrudniają pracowników, czy też nie). Warto pamiętać o tym, że państwowy inspektor sanitarny uprawniony jest do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.

Procedura uzyskania wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pod linkiem https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_520-wpis-zakladu-do-rejestru-sanepid

Dla Biznesu