Zabrze przestrzenią rozwoju

Kapituła konkursu

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik Zarządzeniem nr 934/ZCRP/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „Zabrzański Biznesplan” ogłosiła skład Kapituły. Członkami Kapituły tegorocznej edycji są:

1) Zbigniew Barecki, Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o.
2) Janusz Dramski, Business Link Katowice
3) Mariusz Drogokupiec, Firma Edukacyjna Angmen
4) Adam Góra, PPUH Voigt Sp. z o.o.
5) Mateusz Góra, SWIFT
6) Karolina Hudowicz, International Coach Federation Polska
7) Mariola Kosiorek, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
8) Dawid Kosmol, Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe Poch Sp. z o.o.
9) Jacek Kotra, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o.
10) Renata Lemańska, Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
11) Tomasz Lemański, Topsupport Sp. z o.o.
12) Magdalena Letun-Łątka, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
13) Krystyna Łukaszczyk, Biuro rachunkowe
14) Mateusz Maik, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
15) Mariola Majchrzyk, Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
16) Alina Nowak, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
17) Józef Piętoń, Bank Gospodarstwa Krajowego
18) Grzegorz Piotrowicz, Remedies Sp. z o.o.
19) Gabriela Pudlo-Chojnacka, Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa
20) Anna Rissmann, Fundacja Fortis
21) Paulina Sierant, Bellezza
22) Małgorzata Sołtyńska-Rąb, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
23) Wojciech Wichary, Wichary Technic Sp. z o.o.
24) Kamil Wloczka, Ubezpieczenia Allianz
25) Dariusz Zemła, Biuro Rachunkowe Rotax
26) Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
27) Lesław Złotorowicz, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
28) Ewa Weber, Sekretarz Miasta Zabrze
29) Katarzyna Kucia, naczelnik Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla Biznesu