Zabrze przestrzenią rozwoju

Kapituła Konkursu

Zgodnie z § 4 pkt 23 Zarządzenia nr 820/ZCRP/2023 Prezydenta Miasta Zabrze  z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia  konkursu pod nazwą „Zabrzański Biznesplan” Prezydent Miasta Zabrze pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły oraz powołuje Członków Kapituły. Powołani Członkowie Kapituły uczestniczą w obradach osobiście. Obrady Kapituły odbędą się 5.03.2024 r.

Skład Kapituły:

 1. Katarzyna Dzióba – II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze;
 2. Zbigniew Barecki – Prezes, Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z.o.o.;
 3. Janusz Dramski – Start Up City Oficer Zabrze;
 4. Mariusz Drogokupiec – Dyrektor, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu;
 5. Krzysztof Dudek – Ośrodek Szkoleniowy Eskadra;
 6. Elżbieta Korecka – Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu;
 7. Paulina Łępska – Dyrektor handlowy, Prohaus Sp. z o.o.;
 8. Józef Strózik – Członek Zarządu, Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji;
 9. Józef Piętoń – Dyrektor, Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.;
 10. Gabriela Pudlo – Chojnacka – Wiceprezes Zarządu, Siltech Sp. z o.o.;
 11. Małgorzata Sołtyńska – Rąb – Kierownik, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej;
 12. Michał Wilczyński – Dyrektor, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski;
 13. Grzegorz Piotrowicz – Kancelaria Adwokacka REMEDIES Piotrowicz Zawiła sp. p.;
 14. Mariola Wnętrzak–Sadłocha – Naczelnik, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla Biznesu