Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs ofert

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik ogłosiła otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w latach 2021-2022 w ramach projektu „Pakiet na start – 2”

Dla Biznesu