Zabrze przestrzenią rozwoju

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzieli informacji na następujące tematy:
• Definicja osoby prowadzącej działalność pozarolniczą w tym działalność gospodarczą
• Definicja osoby współpracującej
• Ubezpieczenia społeczne osób, dla których prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpraca przy prowadzeniu tej działalności jest jedynym tytułem objęcia ubezpieczeniami
• Ubezpieczenia społeczne osób, dla których prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpraca przy prowadzeniu tej działalności nie jest jedynym tytułem objęcia ubezpieczeniami
• Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

A. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i umowa o pracę
B. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i umowa-zlecenie
C. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej oraz umowa o pracę i umowa-zlecenie
D. Kilka rodzajów pozarolniczej działalności.
E. Współpraca z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
F. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i bycie duchownym.
G. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego bądź zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
H. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i pozostawanie w stosunku służbowym.
I. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i praca nakładcza.
J. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i prawo do emerytury lub renty.

• Zakres ubezpieczeń
• Podstawa wymiaru składek
• Zasady finansowania składek
• Terminy płatności składek
• Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

A. Zakres ubezpieczeń , ubezpieczanie członków rodziny
B. Podstawa wymiaru składek
C. Składki i finansowanie
D. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a tytuły do ubezpieczenia

• Składki na Fundusz Pracy
• Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Obejmowanie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników
• Zgłaszanie do ubezpieczeń ( zasady wypełniania i przekazywania dokumentów – pomoc w sporządzaniu dokumentacji)
• Rozliczanie składek ( zasady wypełniania i przekazywania dokumentów – pomoc w sporządzaniu dokumentacji)
• Podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom
• Tryb dokonywania wpłat z tytułu składek
• Jak korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS z możliwością rejestracji

Dyżury: wtorek 8:00 – 14:00

tel. (32) 273 97 78

Ewentualne zmiany dyżurów podawane są na stronie Urzędu / zakładka „Dla biznesu” / Aktualności https://www.um.zabrze.pl/biznes/aktualnosci

Powiązane informacje
Partnerzy

Dla Biznesu