Zabrze przestrzenią rozwoju

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór wniosków o podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w ramach projektu „Pakiet na start  – 2” dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Wnioski o przyznanie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w terminie od 26.07.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania

Dla Biznesu