Zabrzański Biznesplan 2014

Jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej lub mikroprzedsiębiorcą? Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla Ciebie! Unikalna reguła! Cenne nagrody! Zgłoś swój pomysł na biznes i wygraj!

01 września ruszyła druga edycja konkursu – Zabrzański Biznesplan 2014. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikroprzedsiębiorców (co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej)

I etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 01.09.2014r. do 28.11.2014r. w tym etapie uczestnik powinien wypełnić formularz, w którym sporządzi biznesplan dla swojego pomysłu biznesowego. I etap zawierać będzie również szkolenia, które zostaną przeprowadzone w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Termin zakończenia I etapu konkursu został przedłużony do 14.12.2014r. na prośbę osób zainteresowanych udziałem w konkursie.

II etap konkursu obejmować będzie prace Kapituły i zakończy go ogłoszenie listy Laureatów. W związku z przedłużeniem trwania I etapu konkursu – II etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 15.12.2014r. do 31.01.2015r.
Konkurs Zabrzański Biznesplan 2014 organizowany jest z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze, która pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły oraz powołuje Członków Kapituły.

Powiązane informacje:
Członkowie Kapituły
Wyniki Konkursu
Regulamin i wniosek
Nagrody

Dla Biznesu