Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzański Biznesplan 2014

Jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej lub mikroprzedsiębiorcą? Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla Ciebie! Unikalna reguła! Cenne nagrody! Zgłoś swój pomysł na biznes i wygraj!

01 września ruszyła druga edycja konkursu – Zabrzański Biznesplan 2014. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikroprzedsiębiorców (co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej)

I etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 01.09.2014r. do 28.11.2014r. w tym etapie uczestnik powinien wypełnić formularz, w którym sporządzi biznesplan dla swojego pomysłu biznesowego. I etap zawierać będzie również szkolenia, które zostaną przeprowadzone w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Termin zakończenia I etapu konkursu został przedłużony do 14.12.2014r. na prośbę osób zainteresowanych udziałem w konkursie.

II etap konkursu obejmować będzie prace Kapituły i zakończy go ogłoszenie listy Laureatów. W związku z przedłużeniem trwania I etapu konkursu – II etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 15.12.2014r. do 31.01.2015r.
Konkurs Zabrzański Biznesplan 2014 organizowany jest z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze, która pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły oraz powołuje Członków Kapituły.

Powiązane informacje:
Członkowie Kapituły
Wyniki Konkursu
Regulamin i wniosek
Nagrody

Dla Biznesu