Etap III

Złożenie w Urzędzie Skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatku VAT (o ile działalność firmy będzie jej podlegała)

Potrzebne formularze:
VAT-R (Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług)
Wniosek VAT-R do pobrania poniżej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Skarbowy w Zabrzu
Sala Obsługi Podatnika
ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze
poniedziałek 7.15-18.00
wtorek-piątek 7.15-15.00
tel. 32 277 76 00

lub
stanowisko Urzędu Skarbowego w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 3
poniedziałek, środa, czwartek 11:00-15:00
tel. 32 27 39 777

We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą tylko podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2012 r. możliwe jest dołączenie formularza rejestracyjnego VAT-R do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R będą mogli dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

W formularzu VAT-R wskazuje się naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie – właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika (czyli ten sam co dla podatku dochodowego).
Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.
Zachęcamy do zapoznania się z interaktywnym poradnikiem na ePK – Rejestracja jako płatnik podatku VAT Rejestracja jako płatnik podatku VAT oraz innych stron tego serwisu, np. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Dla Biznesu