Zabrze przestrzenią rozwoju

Hejnał Zabrza

Podobnie jak Kraków, Łódź czy Lublin, Zabrze posiada swój hejnał. Mieszkańcy mogą go usłyszeć podczas najważniejszych uroczystości, czyli m.in. w czasie koncertów z okazji święta miasta i 1 stycznia w Nowy Rok.

Hejnał, to nie tylko piękna melodia. To także przekaz integrujący mieszkańców, symbol łączności z miastem i dumy z jego potencjału kulturowego.

Zawsze odgrywany jest przez trzech muzyków ubranych w mundury górnicze. Zapis o hejnale trafił do Statutu Miasta Zabrze w 2000 roku, lecz publicznie wykonywany jest dopiero od 2007 roku.

Hejnał skomponowany został w 1997 roku przez ks. prof. Romualda Raka – znakomitego muzykologa i liturgistę. Ksiądz profesor Romuald Rak był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Fuldzie, prowadził też wykłady dla duszpasterzy polskich w Republice Federalnej Niemiec. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, powszechnie uznany wśród teologów zajmujących się szeroko rozumianą teologią pastoralną.

Miasto