Zabrze przestrzenią rozwoju

Lund

www.lund.se

Lund to miasto położone w południowej Szwecji, w regionie Skania, na północny-wschód od Malmö.
Na powierzchni 442,7 km2 żyje tu ponad 100 tys. mieszkańców.

Założony w 1666 roku Uniwersytet w Lund jest największym uniwersytetem Skandynawii. Mieszcząca się w Lund Szkoła Katedralna, założona w 1085 roku, jest najstarszą i jednocześnie jedną z najbardziej prestiżowych szkół Skandynawii, którą ukończyło wiele znanych osób, m.in. aktor Max von Sydow.

W Lund ma swoją siedzibę m.in. znany producent opakowań Tetra Pak, producent telefonów komórkowych Sony Ericsson, duże firmy z branży medycznej i biotechnologicznej.

Umowa partnerska pomiędzy Zabrzem a Lund podpisana została w 1990 roku.

Pierwotnie tylko Muzeum Miejskie w Zabrzu współpracowało z muzeum w Lund – organizowane były wspólne wystawy plastyczne w Lund i w Zabrzu (np. „Szwedzi w Zabrzu”). Od początku współpracy Lund z Zabrzem priorytetem było jednak pokonywanie problemów związanych z ochroną środowiska. Od 1994 roku przez kilka lat Szwedzi przyjmowali u siebie zabrzańskie dzieci z chorobą płuc, a także pochodzące z biednych rodzin. Szwedzi przyjeżdżali także do Zabrza z podarunkami dla dzieci w okresie świątecznym. W 1997 roku gościliśmy w Zabrzu delegację z Lund, która przekazała dla Funduszu Ochrony Zdrowia i zabrzańskiego Szpitala Klinicznego nr 3 sprzęt medyczny.

20 marca 2002 roku w Zabrzu odbył się „Dzień Szwedzki”, podczas którego gościliśmy w naszym mieście m.in. Joannę Nicklasson-Młynarską (autorkę wielu książek, m.in. „Szwecja – Polska, we wspólnej Europie”), Staffana Holmqvista z Urzędu Miejskiego w Lund i Hakana Hangstoema z firmy Sydkraft (koncern energetyczny); odbyły się wtedy spotkania z radnymi, przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz młodzieżą i nauczycielami zabrzańskich szkół licealnych.

We wrześniu 2006 roku, podczas Nocy Kultury w Lund, w tamtejszej katedrze (najstarszej w całej Skandynawii) oraz w szkole artystycznej występował Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N. Kroczka, zaś w Zabrzu gościli artyści ze szwedzkiej szkoły, a także członkowie Klubu Współpracy Lund-Zabrze. W kwietniu 2008 roku na zaproszenie uczniów Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego do Zabrza przyjechała młodzież z jednej z tamtejszych szkół, a z rewizytą uczniowie z Zabrza byli w Lund w październiku 2008 roku.

Szwedzi stale pogłębiają współpracę z naszym miastem w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, a także badań naukowych. W latach 2009-2017 co roku przyjeżdżały do Zabrza grupy młodych naukowców z Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska przy Uniwersytecie w Lund, realizujące na terenie Zabrza projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, które stanowiły cenny wkład w rozwój miasta.

Efektem współpracy Zabrza z Lund było nawiązanie współpracy pomiędzy firmą Vireo Energy AB, a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zabrzu w zakresie zagospodarowania gazu wysypiskowego powstającego w wyniku zamknięcia części składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu. Od czerwca 2012 roku firma Vireo wykorzystuje gaz wysypiskowy do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Kolejnym wymiernym efektem współpracy miast partnerskich było pozyskanie grantu z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla budowy pierwszej biogazowni w Zabrzu, wykorzystującej odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców Zabrza.

Przedstawiciele Lund uczestniczyli w organizowanych w Zabrzu konferencjach branżowych na temat wymiany dobrych praktyk w dziedzinie pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi czy ochrony zdrowia i poprawy jakości powietrza.

Poniżej link do filmu zrealizowanego przy współpracy z Miastem Zabrze przez TVP Katowice w ramach projektu „Partnerstwo Miast Lund – Zabrze”:

Miasto