Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Obsługi Klienta

Naczelnik – Monika Gołasz

ul. Wolności 286, pok. 401
41-800 Zabrze
tel.: (32) 37 33 371
e-mail: sekretariat_wok@um.zabrze.pl
godziny urzędowania: 7.30-15.30.

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Klienta należy w szczególności:

Zadania realizowane przez Zespół ds. Archiwum Zakładowego:
1) prowadzenie archiwum zakładowego,
2) wykonywanie zadań w zakresie rzeczy znalezionych,
3) koordynowanie prawidłowego obiegu dokumentów z zapewnieniem przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej.

Zadania realizowane przez Referat Obsługi Kancelaryjnej:
1) tworzenie standardów obsługi klienta,
2) koordynowanie Sali Obsługi Klienta i prowadzenie Punktów Obsługi Klienta,
3) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu,
4) prowadzenie spraw związanych z publikowaniem ogłoszeń oraz związanych z doręczeniami,
5) wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych klientom Urzędu,
6) prowadzenie obsługi skrzynek kontaktowych, w szczególności ePUAP i SEKAP,

Miasto