Wydział Obsługi Klienta

Naczelnik – Monika Gołasz

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 312
41-800 Zabrze
tel. (32) 37 33 371
e-mail: sekretariat_wok@um.zabrze.pl
godziny urzędowania: 7.30-15.30.

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Klienta należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Zespół ds. Koordynacji Usług Publicznych:
1) koordynacja rozwoju e-usług,
2) utrzymywanie i rozwój systemu zarządzania jakością,
3) koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów z zapewnieniem przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej,
4) nadzór i koordynacja udostępniania informacji publicznej,
5) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
6) obsługa skrzynek kontaktowych, w szczególności ePUAP i SEKAP,
7) prowadzenie rejestrów:
a) Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze,
b) Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze – Kierownika Urzędu Miejskiego.

B. Zadania realizowane przez Referat Obsługi Kancelaryjnej:
1) tworzenie standardów obsługi klienta,
2) koordynacja i wdrażanie nowych rozwiązań wspierających obsługę klienta, w tym koordynacja Sali Obsługi Klienta i prowadzenie Punktów Obsługi Klienta,
3) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu,
4) prowadzenie spraw związanych z publikowaniem ogłoszeń oraz związanych z doręczeniami,
5) wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych klientom Urzędu,

C. Zadania realizowane przez Zespół ds. Archiwum Zakładowego:
1) Prowadzenie archiwum zakładowego,
2) Wykonywanie zadań w zakresie rzeczy znalezionych.

Miasto