Zabrze przestrzenią rozwoju

Spółki gminne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Jana Matejki 6, 41-800 Zabrze
sekretariat@mosir.zabrze.pl
tel. /fax (32) 271 63 40
Regon: 276854640
NIP: 648-23-56-252

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze
biuro@arena-zabrze.pl
tel./fax (32) 438 63 00
Regon: 240839828
NIP: 648-26-55-523

Szpital Miejski w Zabrzu Sp.z.o.o

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
sekretariat@szpitalzabrze.pl
tel. (32) 271 69 00
fax (32) 271 73 11
Regon: 241127857
NIP: 648-27-00-583

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze
zari@zari.com.pl
tel. 504 742 575
Regon: 241085107
NIP: 648-26-88-095

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Johanna Goethego 3, 41-800 Zabrze
zpec@zpec.pl
tel. (32) 788 03 01
fax (32) 788 03 09
Regon: 272270898
NIP: 648-00-01-295

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze
biuro@wodociagi.zabrze.pl
tel. (32) 271 16 47
fax (32) 271 71 58
Regon: 272730182
NIP: 648-00-00-278

Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plac Warszawski 10, 41-800 Zabrze
sekretariat@zbm-tbs.zabrze.pl
tel. (32) 373 39 00
fax (32) 271 15 53
Regon: 272091693
NIP: 648-00-01-728

Miasto