Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
Dyrektor:
Alicja Biedulska

ul. Matejki 62
41-800 Zabrze

tel.: 032 271-42-58, 271-34-26
fax: 032 271-42-58
e-mail: dps1zabrze@op.pl

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
Dyrektor:
Małgorzata Drzewosieska

ul. Jaskółcza 11
41-800 Zabrze

tel.: 032 271-48-54
fax: 032 271-48-54
e-mail: referent@dps2.zabrze.pl

Dom Pomocy Społecznej Nr 3
Dyrektor:
Zenon Cichy

ul. Brysza 3
41-800 Zabrze

tel.: 032 271-38-61
fax: 032 271-38-61
e-mail: sekretariat@dps3.pl

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów
ul. Cisowa 6
41-800 Zabrze

tel.: (032) 271-38-17, (032) 271-55-47
fax: (032) 271-38-17
e-mail: dpskamilzabrze@poczta.onet.pl
www.dpskamilzabrze.republika.pl

Dom Pomocy Społecznej “Słoneczny Dom”
Dyrektor
Małgorzata Kopernik

ul. Knurowska 17
41-800 Zabrze

tel. 32 733 75 47
e-mail: zabrzedps@gmail.com
http://www.zabrzedps.com/

Miasto