Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej

Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci
w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nowości wydawniczych w placówkach wychowania przedszkolnego i bibliotekach szkolnych.

Przedszkola i szkoły mogą ubiegać się za pośrednictwem Miasta o dofinansowanie zakupu książek dla bibliotek szkolnych. Wsparcie dotyczy także wyposażenia bibliotek przy placówkach oraz akcji promujących czytelnictwo.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać m.in:

 1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
 2. Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
b)    realizację działań promujących czytelnictwo:

 1. W odniesieniu do szkół na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
–    zakup oprogramowania dla bibliotek,
–    zakup czytników e¬ booków,
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)    realizację działań promujących czytelnictwo.

W 2021 Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie w wysokości 45 500 zł, przy wkładzie własnym z budżetu miasta w wysokości 11 375 zł wartość całego projektu w 2021 roku to 56 875 zł.

Placówki oświatowe które otrzymały dofinansowanie w 2021 roku:

 • Przedszkole nr 28 im. Janoscha w Zabrzu
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 w Zabrzu
 • Przedszkole nr 46 w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 22 w Zabrzu im. Władysława Broniewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 46 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących nr 47 w Zabrzu
 • Technikum nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
 • VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu
 • Liceum Plastyczne w Zespole Szkół nr 18

Miasto