Zabrze przestrzenią rozwoju

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej

Przedszkola i szkoły mogły ubiegać się za pośrednictwem Miasta o dofinansowanie zakupu książek dla bibliotek szkolnych. Wsparcie dotyczy także wyposażenia bibliotek przy placówkach oraz akcji promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
b)    realizację działań promujących czytelnictwo:

 1. W odniesieniu do szkół na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
–    zakup oprogramowania dla bibliotek,
–    zakup czytników e¬ booków,
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)    realizację działań promujących czytelnictwo.

Placówki oświatowe które otrzymały dofinansowanie w 2023 roku:

 • Przedszkole nr 8 – 3 000,00 (+wkład własny 750zł)
 • Przedszkole nr 18 – 3 000,00 (+wkład własny 750zł)
 • Przedszkole nr 22 (ZSP9) – 2 500,00 (+wkład własny 625zł)
 • Przedszkole nr 27 – 3 000,00 (+wkład własny 750zł)
 • Przedszkole nr 35 – 3 000,00 (+wkład własny 750zł)
 • oddziały p-la w SP36 – 2 500,00 (+wkład własny 625zł)  
 • Szkoła Podstawowa nr 5 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 22 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)  
 • Szkoła Podstawowa nr 24 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 25 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 31- 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 32 (ZSP8) – 4 000,00 (+wkład własny 1000zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 34 (ZSP6) – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 35 (ZS18) – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Szkoła Podstawowa nr 36 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Szkoła Mistrzostwa Sport. – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • SP Specjalna nr 39 – 3 000,00 (+wkład własny 750zł)
 • Technikum nr 4 (ZSEU) – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 (ZSMS) – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)

W 2023 Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie w wysokości 156 000 zł, przy wkładzie własnym z budżetu miasta w wysokości 39 000 zł. Wartość całego projektu w 2023 roku to 195 000 zł.

Miasto