Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej

Przedszkola i szkoły mogły ubiegać się za pośrednictwem Miasta o dofinansowanie zakupu książek dla bibliotek szkolnych. Wsparcie dotyczy także wyposażenia bibliotek przy placówkach oraz akcji promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

  1. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
b)    realizację działań promujących czytelnictwo:

  1. W odniesieniu do szkół na:

a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
–    zakup oprogramowania dla bibliotek,
–    zakup czytników e¬ booków,
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c)    realizację działań promujących czytelnictwo.

Placówki oświatowe które otrzymały dofinansowanie w 2022 roku:

  • Przedszkole nr 20 – 3 000,00 (+wkład własny 750zł)
  • Przedszkole nr 39 – 3 000,00 (+wkład własny 750zł)
  • Szkoła Podstawowa nr 1 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
  • Szkoła Podstawowa nr 18 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
  • Szkoła Podstawowa nr 21 – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
  • I Liceum Ogólnokształcące – 12 000,00 (+wkład własny 3000zł)
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w ZSSpoż. – 4 000,00 (+ 1000zł)

W 2022 Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie w wysokości 70 000 zł, przy wkładzie własnym z budżetu miasta w wysokości 17 500  zł wartość całego projektu w 2022 roku to 87 500 zł.

Miasto