Zabrze przestrzenią rozwoju

Budżet Miasta

Budżet to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Jest to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany rok kalendarzowy. Ze względu na wpływ budżetu na rozmaite dziedziny z zakresu polityki gospodarczej miasta, a co za tym idzie szereg dokumentów, z którymi jest ściśle powiązany, poniżej zostały zamieszczone podstawowe informacje w przedmiotowym zakresie.

Miasto