Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap II

Nazwa projektu
„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap II”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

Całkowita wartość projektu
25.102.387,79 zł

Wysokość dofinansowania
21 328 318.49 zł

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest wykonanie układu drogowego wraz z sieciami uzbrojenia terenu w celu skomunikowania obszaru przeznaczonego na działalność inwestycyjną na w obszarze o łącznej powierzchni ok. 59 ha. Jest t o 16 działek z których 1 zlokalizowana jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej a 15 poza terenami KSSE.

Okres realizacji
Sierpień 2013r. – Grudzień 2015r.

Dokumenty do pobrania
Dokument Typ Rozmiar
informcja o projekcie .doc 329 (kB)
Aktualizacja_informacji_o_projekcie_-_Etap_II .pdf 97 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Miasto