Zabrze przestrzenią rozwoju

Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. (Etap I)

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Zabrze (Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu)

Tytuł Przedsięwzięcia:

Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. (Etap I)

Wartość Projektu: 16.673,23 PLN

Środki WFOŚiGW: 11.876,50 PLN

W ramach zadania planuje się utworzenie nowych i modernizację istniejących rabat, które znajdują się na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Miasto