Zabrze przestrzenią rozwoju

Przedszkole naszych marzeń – dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu

Miasto Zabrze rozpoczyna realizację projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń – dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Poddziałanie 12.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Całkowita wartość projektu: 3 713 465,23 zł

Wartość dofinansowania: 3 002 811,91 zł

Czas realizacji: od 1 czerwca 2017 do 30 sierpnia 2019 r.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kompleksowej edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę 3 zabrzańskich obiektów: Przedszkola nr 43, ul. Klonowa 2, Przedszkola nr 47, ul. Kalinowa 9a, Przedszkola nr 49 ul. Sportowa 42.

W każdym z nich efektem projektu będą dodatkowe sale edukacyjne przystosowane dla potrzeb przedszkolaków, ze szczególnym uwzględnieniem grup wiekowych 3 i 4 latków. Każda z inwestycji zawiera też elementy związane z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakupem niezbędnego dla prowadzenia działalności edukacyjnej wyposażenia.

W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną łącznie 92 miejsca opieki przedszkolnej dla 3-4-latków. Efektem realizacji projektu będą też nowoczesne, spełniające wszelkie standardy bezpieczeństwa place zabaw zlokalizowane w placówkach objętych projektem.

Powyższe działania są komplementarne z projektem „Przedszkole naszych marzeń – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu”, w ramach którego finansowane będzie funkcjonowanie nowych oddziałów, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz – przede wszystkim – zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne dla 411 dzieci w wieku 3-4 lat.

Miasto