Schroniska i noclegownie

Dom Noclegowy

ul. Trocera 63
41-800 Zabrze
tel.: (32) 271-26-39

czynny całą dobę

Daje schronienie bezdomnym mężczyznom.

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, ze względów porządkowych i bezpieczeństwa zdrowotnego dla samych zainteresowanych nie są do domu noclegowego przyjmowane. Takim osobom pomocy udzielają instytucje porządkowe (Policja, Straż Miejska).

Przytulisko im. św. Brata Alberta

ul. Kochanowskiego 26
41-800 Zabrze
tel./fax: (32) 273-30-06
e-mail: przytulisko@debacom.pl

czynne całą dobę

Udziela schronienia matkom z dziećmi, ofiarom przemocy w rodzinie i bezdomnym kobietom.

Schronisko im. św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi

ul. Ofiar Katynia 48
41-800 Zabrze – Rokitnica
tel./fax: (32) 272-32-81
e-mail: schronisko@debacom.pl

czynne całą dobę

Udziela schronienia matkom z dziećmi, ofiarom przemocy w rodzinie i bezdomnym kobietom.

Miasto