Zabrze przestrzenią rozwoju

Druk broszury edukacyjnej pt.: Narodowa Kolekcja Żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

W ramach zadania (projektu) Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, będąc od 2019 roku właścicielem Narodowej Kolekcji Żurawek, zostanie wydrukowanych 10 000 sztuk broszur informacyjnych, w której zostaną przedstawione najważniejsze informacje o żurawkach, historia kolekcji, fakty ekologiczne, wskazówki prawidłowej uprawy i ciekawostki wraz z częścią weryfikującą wiedzę pozyskaną po lekturze broszury dla dorosłych i dla dzieci.

Warto podkreślić, że jest to jedyna kolekcja narodowa w województwie śląskim. Kolekcje narodowe to najbogatsze, odpowiednio udokumentowane, dobrze oznaczone i prowadzone przez specjalistów systematyczne zbiory różnych taksonów (grup) roślin. Zbiór roślin w randze kolekcji jest wizytówką ogrodu, podnosi jego prestiż i służy również jako znakomity materiał do edukacji botanicznej. Ma także zmierzać do ochrony i zachowania rzadkich i ginących taksonów, jak i starych, zapomnianych odmian ozdobnych i użytkowych. Posiadanie Kolekcji Narodowej stanowi wyróżnienie dla właściciela i świadczy o wyjątkowości jego zbiorów w skali kraju.

Projekt zakłada edukację zarówno dorosłych jak i dzieci w zakresie znajomości żurawek, ich odpowiedniej hodowli, rozmnażania i zastosowania w celach zdrowotnych. Aktualnie byliny te są grupą roślin cieszącą się rosnącą popularnością wśród działkowców i właścicieli ogrodów z uwagi na walory estetyczne i łatwość uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Należy również podkreślić, że żurawki są zaliczane do roślin nektarodajnych, przez co są chętnie odwiedzane przez owady zapylające.

Więcej informacji na stronie: https://mob.zabrze.pl/narodowa-kolekcja-zurawek/

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości społecznej o istnieniu Narodowej Kolekcji Żurawek na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Projekt dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z zakresu Edukacji Ekologicznej.

Zadanie: EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Wartość projektu: 6 700, 00 zł; środki WFOŚiGW w Katowicach: 5 360,00 zł

Miasto