Zabrze przestrzenią rozwoju

Konta bankowe Urzędu

W przypadku dokonywania wpłat na rzecz Miasta Zabrze środki należy przekazywać zgodnie z poniższym:

Miasto Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
ING Bank Śląski S.A.

Miasto Zabrze ma specjalnie wyodrębnione rachunki do przyjmowania wpłat z różnych tytułów. I tak na niżej podane rachunki bankowe winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

57 1050 1230 1000 0023 5387 1094

 • darowizn,
 • dzierżawy,
 • grzywien,
 • informacji o środowisku,
 • informacji publicznej,
 • kar,
 • licencji na taxi i transport ciężki,
 • mandatów,
 • opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
 • opłat lokalnych,
 • sprzedaży,
 • trwałego zarządu,
 • usług kartograficzno – geodezyjnych,
 • wieczystego użytkowania gruntu,
 • przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • wydania prawa jazdy,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych.

31 1050 1070 1000 0024 7247 8144

 • wpływy z tytułu podatków lokalnych w tym:

–  podatek od nieruchomości,
–  podatek rolny,
–  podatek od środków transportu,
–  podatek leśny,
–  opłata targowa.

40 1050 1070 1000 0090 3292 7288

 • opłaty za gospodarowanie odpadami

77 1050 1230 1000 0023 5387 1219

 • czynszu najmu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa pod reklamy,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
 • udostępniania danych osobowych,
 • wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa,
 • przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów Skarbu Państwa.

29 1050 0099 6483 2206 0000 0000

 • opłata skarbowa

35 1050 1230 1000 0023 5387 1490

 • spłaty pożyczek przyznanych osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W przypadku dokonywania wpłat z zagranicy na rachunki Miasta Zabrze należy podać:

 • Kod BIC Swift ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
 • IBAN – ciąg 28 znaków, czyli „PL” + Numer Rachunku Bankowego.

Przykład IBAN:  PL57 1050 1230 1000 0023 5387 1094.

Osoby, które nie otrzymają indywidualnego rachunku bankowego, powinny uiszczać opłaty na właściwy rachunek zgodnie z powyższym wykazem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.

Podatnicy oraz kontrahenci, którzy otrzymali informację o indywidualnych numerach rachunku, proszeni są o dokonywanie wpłat na przyznane konta.

Miasto