Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt URBACT II ConNet

Od października 2008 roku Zabrze uczestniczyło w fazie przygotowującej do realizacji projektu URBACT II Sieć tematyczna CoNet. Liderem w projekcie jest Senat Berliński.
W skład partnerstwa wchodzi 11 partnerów. Projekt będzie realizowany do 2011 roku. Projektem została objęta dzielnica Zabrza Biskupice, gdzie w ramach zaplanowano do realizacji działania związane rewitalizacją społeczną, sprawy zatrudnienia kobiet oraz sprawy związane z edukacją.

Projekt ma na celu przeprowadzenie podstawowych analiz na temat wszystkich partnerów projektu, powołanie Lokalnej Grupy Wsparcia Urbact II, której zadaniem będzie udział w działaniach na rzecz projektu poprzez zaangażowanie w powstanie Lokalnych Planów Działań zgodnych z polityką lokalną. Projekt zakłada także aktywne uczestnictwo w wymianie informacji oraz w działaniach edukacyjnych (seminaria, zwiedzanie obiektów, wizytacje partnerów). Zgodnie z zapisami umowy każdy z partnerów zobowiązany jest przygotować studium przypadku oraz Lokalny Plan Działania jak również zorganizować na terenie swojego miasta warsztaty tematyczne zgodnie z planem prac.

Partnerzy w projekcie
Senat Departamentu Rozwoju Miasta Berlin – Niemcy (Lider), Miasto Valx-en-Velin – Francja, Miasto Liverpool – Anglia, Samorząd lokalny Alba Iulia – Rumunia, Miasto Sofia – Bułgaria, Miasto Bruksela – Belgia, Miasto Apeldoorn – Holandia, Miasto Malmo – Szwecja, Miasto Gijon – Hiszpania, Miasto Palermo -Włochy, Miasto Zabrze – Polska.

Zgodnie z Wspólną Konwencją wartość projektu dla Zabrza wynosi 43 589,68 EUR. Zgodnie ze zobowiązaniami miasto Zabrze otrzyma na realizację projektu 34 871,75 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Miasto