Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla OSP Kończyce wraz z zapleczem sanitarno-technicznym


Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla wozów bojowych straży pożarnej OSP Kończyce wraz z zapleczem sanitarno-technicznym oraz instalacjami wewnętrznymi (w tym instalacja wewnętrzna oświetleniowa zalicznikowa prowadzona w terenie wraz z montażem latarni doświetlających teren)

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
03.04.2024 r.

Całkowita wartość projektu:
1 800 000,00 zł

W tym wartość dotacji celowej:
1 800 000,00 zł

Wartość inwestycji :

5.303.960,00 zł

Okres realizacji projektu:

I kwartał 2024 r. – IV kwartał 2024 r.

Opis przedsięwzięcia :

Projekt pn. „Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla wozów bojowych straży pożarnej OSP Kończyce wraz z zapleczem sanitarno-technicznym oraz instalacjami wewnętrznymi (w tym instalacja wewnętrzna oświetleniowa zalicznikowa prowadzona w terenie wraz z montażem latarni doświetlających teren)”

Podstawowym przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów bojowych OSP Kończyce wraz wymaganym zapleczem sanitarno-technicznym oraz socjalnym (stanowiącymi pomieszczenia pomocnicze dla garażu OSP). Zakłada się podział zaplecza sanitanitarno-technicznego oraz socjalnego na dwie strefy:

a) strefę tzw. brudną/bojową składającą się z pomieszczeń techniczno-magazynowych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostępnych bezpośrednio z garażu;

b) strefę zaplecza sanitarno-technicznego i socjalnego składającą się z pomieszczeń szatniowych, higieniczno-sanitarnych, sali spotkań/szkoleniowej, zaplecza kuchennego i pomieszczenia administracyjnego).

I Etap: W 2024 r. planuje się wykonanie stanu surowego otwartego: wycinki drzew, prac ziemnych, izolacji przeciwwilgociowych, płyty i ścian fundamentowych, przyłączy, wzniesienie ścian nośnych budynku, wykonanie prac konstrukcyjnych, zalanie stropów żelbetowych.

Całość inwestycji zostanie zakończona w 2026 r.

Miasto